Vodné čerpadlá sú v pracovných smeroch osadená šupatkovym systémom pre okamžitú možnosť opravy!