Výkon vodných čerpadiel priamo ovplyvňuje Váš zážitok z masáže. Slabý tlak vody v tryskových systémoch spôsobuje nedostatočnú razanciu pri výstupe z trysky a často znemožňuje plnohodnotne zapojiť viacero masážnych pozícií. Nami ponúkané modely preto pracujú s takým množstvom čerpadiel, aby bolo dosiahnuté nielen 100% pokrytie požiadaviek vane, ale zabezpečená aj 15% výkonnostná rezerva.

Vďaka tomu bude možné garantovať hladký chod technológií aj v prípade maximálneho využitia vane a pri maximálnom výkone. Tento krok sa osvedčil najmä u veľkých modelov pre štyri a viac osôb.

Okrem plynulého masážneho chodu tento postup šetrí inštalované technológie a predlžuje ich životnosť.