Vodné čerpadlá sú v pracovných smeroch osadené šupatkovym systémom pre okamžitú možnosť opravy!