S našim vedomím dôležitosti etických princípov v oblasti obchodu a služieb a so snahou o čo najvyššiu spolupatričnosť nášho správania s týmto, sa zaväzujeme dodržiavať a ctiť všetky štandardy nižšie uvedené v našom etickom kódexe.

Zodpovednosť za služby a informácie

Za všetky dodané informácie, výrobky a ich kvalitu zodpovedáme všetkým našim zákazníkom. Naši dodávatelia aj zamestnanci zodpovedajú firme za svoje produkty a dodanú prácu. Našou snahou je podieľať sa na dobrom mene spoločnosti SPA Studio, s. r. o. a uvedomujeme si, že každé naše konanie, ktoré by bolo v rozpore s pravidlami etického správania, môže poškodiť našu spoločnosť vo vzťahu k našim zákazníkom a dodávateľom. Naša spoločnosť i jej spolupracovníci ctia a rešpektujú vzájomné obchodné a zmluvné podmienky. Všetci spoločne vytvárame a posilňujeme dobré meno našej spoločnosti.

Svedomitosť a kvalita

Vždy rešpektujeme a ctíme voľbu každého zákazníka, ktorý si môže slobodne zvoliť svojho obchodného partnera aj dodávateľa pôsobiaceho kdekoľvek na trhu. Našou snahou je zákazníkovi ponúknuť správny výrobok s optimálnymi parametrami a hodnotami v súlade s jeho potrebami. Vždy sa snažíme priebežne získavať spätnú väzbu, ktorá pomáha skvalitniť prácu nám i našim partnerom. Ctíme pravidlá obchodnej etiky a všetky ďalšie všeobecne uznávané morálne pravidlá spoločnosti. Zásadne odmietame ponuky alebo dopyt, ak sú v rozpore s princípmi nášho Etického kódexu. Snažíme sa racionálnym prístupom nastavovať cieľové body našej spoločnosti tak, aby boli reálne. Vždy rešpektujeme dôverné informácie bez ďalšieho šírenia a zachovávame obchodné tajomstvo pre všetky strany.

Kolegialita

So všetkými našimi spolupracovníkmi rokujeme čestne a korektne v súlade s dobrými spoločenskými mravmi. Aktívne podporujeme dobré vzťahy vo firme a posilňujeme medziľudské vzťahy našich kolegov. Otvorene a úprimne komunikujeme vnútri našej spoločnosti a rešpektujeme právo každého na vyjadrenie názoru i jeho reakcie. Snažíme sa, aby náš osobný a úprimný prístup k všetkým spolupracovníkom bol vizitkou celého kolektívu a celej firmy.

Presná cena

Náš zákazník má právo poznať presnú a konečnú cenu všetkých našich produktov i služieb spoločnosti pred vytvorením svojej objednávky. Iba skutočne spokojný zákazník nám prináša pocit dobre vykonanej práce.

Náš marketing

Vždy uvádzame len pravdivé a jasné informácie tak, aby príjemcu nezavádzali alebo nebol dezinformovaný. Zásadne neporovnávame ceny našich produktov s produktmi našej konkurencie

Globálne značky

Spoločnosť SPA Studio, s. r. o., je exkluzívny predajca špecializujúci sa výhradne na luxusné vírivé vane a SWIM SPA Canadian Spa International®, Aquavia Spa®, POOL SPA® vrátane luxusných doplnkov pre wellness a privátne spa. Sme držiteľmi exkluzivity a franchisingovej licencie nadnárodnej spoločnosti OSIM® Singapure v oblasti výroby najluxusnejších masážnych doplnkov pre lepší život. SPA Studio, s. r. o., je autorizovaný partner pre strednú a východnú Európu svetového výrobcu riadiacich a ovládacích technológií BALBOA WATER GROUP® USA.

Profesijné vzdelávanie

Snažíme sa, aby sa kvalita vedomostí a skúseností našich spolupracovníkov prehlbovala a bola pre nich motiváciou, ale viedla hlavne k celkovému zlepšeniu kvality poskytovaných služieb.

Zamestnávateľská lojalita

Permanentne sa snažíme zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov, a to v súlade so všeobecne platnými predpismi a normami. Všetci zamestnanci a spolupracovníci sa riadia a dodržujú všeobecne platné predpisy a normy, hlavne bezpečnosť pri práci, pracovné postupy a vždy rešpektujú podmienky dohodnuté medzi našou stranou a ďalšími.

Tešíme sa na stretnutie s Vami
Jan Mikisek, obchodný riaditeľ