Vaše venkovní vířivka i swim spa v zapuštěné variantě kdekoliv u Vašeho domu - vířivé bazény Canadian Spa International®

Vaša vírivka aj swim spa v zapustenej variante kdekoľvek u Vášho domu

Ako najkrajšiu variantu by sme Vám radi predstavili situáciu, kedy je Vaša vírivá vaňa úplne zapustená v exteriérovom prostredí kdekoľvek na ktoromkoľvek mieste u Vášho domu alebo na záhrade.   V takýchto prípadoch sa jedná o najkrajšiu možnú variáciu a súčasne najšetrnejšie uloženie vírivky v prírode.

Variant úplného zapustenia nielen že esteticky nenarúša svoje okolie, ale ani výhľad, a tým sa stáva nielen nádherným, ale aj funkčným doplnkom svojho okolia. Obmedzenie pre takéto uloženie je iba technické a je potreba vytvoriť určité technologické podmienky, aby vírivá vaňa v tomto usadení fungovala dlhodobo as minimálnym nárokom na servisné zásahy.

Schopnosť servisu a odporúčané preventívne ročné kontroly musí byť zachované vždy s ohľadom na konkrétne technické a elektrické požiadavky vírivej vane a v neposlednom rade je tiež bezpečnosť užívania. Zapustenú variantu odporúčame klientom, ktorí majú dostatočný priestor na prípravu a exteriér náročný na nadzemné rušivé elementy.