U často využívaných vaní, najmä u vaní s komerčnou prevádzkou, odporúčame využiť tiež doplnkovú pieskovú filtráciu. Vane sú dodávané v ready-to-use nastavení a montáž pieskovej filtrácie nevyžaduje ďalšiu úpravu.

Pri filtrovaní dochádza vo filtračnej banke k stlačeniu vody pod vysokým tlakom vrstvou čistiaceho piesku. Ten odstráni všetky mechanické nečistoty a usadeniny.