Balboa čerpadlo - vířivky Spa-Studio

15% kapacitná rezerva výkonu čerpadiel

Výkon vodných čerpadiel priamo ovplyvňuje Váš zážitok z masáže. Slabý tlak vody v tryskových systémoch spôsobuje nedostatočnú razanciu pri výstupe z trysky a často znemožňuje plnohodnotne zapojiť viacero masážnych pozícií. Nami ponúkané modely preto pracujú s takým množstvom čerpadiel, aby bolo dosiahnuté nielen 100% pokrytie požiadaviek vane, ale zabezpečená aj 15% výkonnostná rezerva.

Zistiť viac
Spa Studio - venkovní vířivé vany a swim spa Canadian Spa International®

Stavidlové systémy

Vodné čerpadlá sú v pracovných smeroch osadené šupatkovym systémom pre okamžitú možnosť opravy!

Zistiť viac
Spa-Studio - kvalitní vířivky a swim spa

Plne prístupné technológie

Aby bolo možné v prípade nutnosti servisného zásahu rýchlo reagovať, sú technológie voľne dostupné. Ihneď po odklopení servisného panelu na boku vane je možné dosiahnuť priamo ku kompletnému tryskovému systému.

Zistiť viac