Aby bolo možné v prípade nutnosti servisného zásahu rýchlo reagovať, sú technológie voľne dostupné. Ihneď po odklopení servisného panelu na boku vane je možné dosiahnuť priamo ku kompletnému tryskovému systému.

Technologický priestor vírivých vaní a SWIM SPA značky Canadian SPA je vždy dobre prístupný. Na všetky súčiastky je možné dosiahnuť bez nutnosti demontáže akéhokoľvek zariadenia. V prípade, že by bolo potrebné servisovať niektorú zo súčiastok, alebo hľadať zdroj unikajúcej vody, napríklad z netesného spoja, nebude nutné vaňu zložito rozoberať a hodiny hľadať problém.