Jednoduché a vzhľadné panely značky BALBOA WATER GROUP. Hlavným benefitom panelov je schopnosť automatického prepínania do standby režimu pomocou priameho ovládania cirkulačného čerpadla a jednoduché ovládanie funkcií vírivej vane.

Ovládacie panely BALBOA WATER GROUP TP SERIES

Ovládacie panely BALBOA WATER GROUP VL SERIES