10

Dôvodov
prečo...
si vybrať vírivú vaňu
od Canadian Spa International®

 • Vision Control Panels

  Vision Control Panels

  Original design by Canadian Spa International®. S novou generáciou víriviek CS® robíme jasný krok vpred. Neustále vyvijíme nové multiufunkčné prvky, ktoré zjednodušujú ovládanie a po stránke designu, uspokoja aj tých najnáročnejších klientov.

 • Synergy Disinfection System

  Synergy Disinfection System

  Ide o najpokročilejšiu technológiu pre efektívnejšiu dezinfekciu a sanitáciu vody. Táto dezinfekcia je bez akýchkoľvek vedľajších zdravotných účinkov. Najmodernejšie technológie obsahujúce ozónové čistenie a UV lampu, poprípade automaty, ktoré merajú hodnoty pH a množstvo bezchlórovej dezinfekcie vo vode.

 • Možnosti dezinfekcie víriviek

  Neodporúčame! Desinfekcia In Clear Technolgies na báze brómu, kde v prípade zlej obsluhy dochádza k znižovaniu životnosti technológií vo vírivke. Rovnako tak neodporúčame používať chlór, ktorý stráca svoju účinnosť pri teplotách nad 33 ° C a musí sa tým niekoľkonásobne zvyšovať dávkovanie! Veľký obsah chlóru je tiež obsiahnutý v solonizačnej technológii na báze elektrolýzy, kde opäť vplyvom chlóru a soli znižujeme životnosť a funkčnosť jednotlivých technológií. Desinfekcia vhodná na čistenie vody v akváriu pre ryby.

 • Tepelná izolácia bočných strán

  Tepelná izolácia bočných strán

  Izoláciu opláštenia dostačujúcu do klímy strednej Európy, sa odporúča s hrúbkou 3 až 4 cm av prípade prevádzky v zimnom období 5 až 6 cm. Kvalitná izolácia má aj dobré protihlukové vlastnosti. Tento spôsob izolácie akumuluje nahromadené teplo vo vírivke a dokáže ho vrátiť späť do vírivky. Efekt funguje na princípe tepelného zámku.

 • Tepelná izolácia bočných strán

  Nekvalitná vírivka neobsahuje žiadnu izoláciu, poprípade reflexnú izoláciu (viď. obrázok), ktorá je absolútne nedostačujúca a je vhodná iba pre južné krajiny s klimatickými podmienkami okolo 20 °C. V prípade vonkajšieho použitia v strednej Európe sú náklady na prevádzku v rámci vyhrievania vane desaťnásobne vyššie.

 • Technické riešenie

  Technické riešenie

  Prístup k technológiám zo všetkých strán z dôvodu rýchleho servisu a opravy akejkoľvek poruchy. Jasne viditeľný každý komponent a spoj na vírivke. Jednoduchá oprava priamo na mieste a vo väčšine prípadov bez nutnosti vypustenia vody.

 • Technické riešenie

  Nekvalitné vírivky väčšinou majú 2 až 3 vrstvy pur peny a vďaka takému znemožneniu prístupu k jednotlivým technológiám av takom prípade väčšinou nemožno vírivku kvalitne opraviť priamo na mieste. Veľmi ťažko sa dá riešiť prípadný únik vody, či už spôsobený technologickou chybou, alebo poškodením vínnou zákazníka.

 • Cirkulačné čerpadlá

  Cirkulačné čerpadlá

  Vďaka samočistiacemu režimu "vibration cleaning", je čerpadlo 100% odolné proti vápenatej a tvrdej vode a tým zabraňuje jeho poškodeniu. Energeticky úsporné samostatné cirkulačné čerpadlá, ktoré sa pohybujú okolo 50 až 150 Watts. 80-90% zvyškového tepla z motora dokážu odovzdať do vody. Kvalitné čerpadlá vedia eliminovať poškodenie motora v prípade zavzdušnenia.

 • Cirkulačné čerpadlá

  Neodporúčame! Keď sa jedná o dvojrýchlostné masážne čerpadlo, ktoré plní viac funkcií a pri strate jednej rýchlosti dochádza k okamžitej výmene celého čerpadla. Výmena takého čerpadla môže vyjsť aj na desiatky tisíc korún. Výkon takého čerpadla sa pohybuje okolo 400 wattov a to znamená oveľa vyššie náklady na prevádzku vírivej vane.

 • Masážne motory

  Masážne motory

  Všetky motory musia byť uložené na silent blokoch, ktoré zabraňujú prenášaniu akýchkoľvek vibrácií a to aj pri kvalitných motoroch renomovaných značiek z dôvodu: tichého chodu, dlhej životnosti.... Kvalitné vírivky sú usadené na nerezových alebo galvanizovaných konštrukciách. Zásadne neodporúčame PVC, alebo drevené konštrukčné rámy- určite neodporúčame drevenú konštrukciu. Dôvody sú asi každému jasné.

 • Masážne motory

  Neodporúčame! Výkon motora nie je adekvátne množstvo prietoku vody. Motory sú hlučné a vďaka uloženiu bez silent blokov silne rezonujú a prenášajú vibrácie.

 • Tepelná izolácia

  Tepelná izolácia

  Kompletnú izoláciu opláštenia vrátane celého dna vírivky. Dostačujúca izolácia potrebná do klímy strednej Európy, sa odporúča s hrúbkou 3 až 4 cm av prípade prevádzky v zimnom období 5 až 6 cm. Kvalitná izolácia má aj dobré protihlukové vlastnosti.

 • Tepelná izolácia

  Neodporúčame! Neobsahuje žiadnu izoláciu av takom prípade sú prevádzkové náklady extrémne vysoké. Najväčšie úniky tepla vznikajú v rohoch vírivých vaní a okolo akrylátu, keď nie je priestor pod vaňou správne izolovaný.

 • Vonkajšie opláštenie

  Vonkajšie opláštenie

  Hrúbka 22 mm. Opláštenie musí byť z materiálov tepelne odolných voči deformácii a strate farebnej stálosti vplyvom UV žiarenia. Samozrejmosťou sú dobré termoizolačné vlastnosti.

 • Vonkajšie opláštenie

  Neodporúčame! Hrúbka od 0,8 mm. Opláštenie vane sa skladá iba z jednoduchých a ľahkých plastov, ktoré nemožno dlhodobo vystavovať poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Alebo môže byť opláštenie priamo z drevených dielcov, ktoré vyžadujú stálu impregnáciu.

 • Ovládacie panely

  Ovládacie panely

  Odporúčame ovládacie Touch Panely od renomovaných výrobcov Gecko Alliance alebo Balboa Water Group, Inc. Tieto panely majú neporovnateľne dlhšiu životnosť vďaka povrchu dotykovej technológie, ktorá zásadne eliminuje poškodenie a pretlačenie povrchu panelu.

 • Bežné ovládacie panely

  Neodporúčame! Medzi základné vlastnosti bežne používaných tlačidlových panelov patrí krátka životnosť práve vďaka tlačidlovému povrchu displeja. Dochádza tu vo veľmi krátkom čase k ich mechanickému prasknutiu, alebo pretlačeniu. Bohužiaľ sa jedná o vadu, ktorá vzniká bežným používaním tlačidiel. Medzi ďalšie záporné vlastnosti pri paneloch nižších tried, patrí užívateľská komplikácia, kedy v prípade výpadku elektriny, nemá takýto panel uloženú pamäť a preto je nutné nastavenie vírivej vane vykonať celé znova, vrátane nastavenia hodín, vykurovacích a cirkualčných cyklov. Po výpadku vždy hrozí, že vírivka začne ohrievať vodu.

 • Atestované trysky

  Atestované trysky

  Chcite vždy poznať pôvod trysiek, ktoré by mala Vaša vírivá vaňa obsahovať! Predajca musí byť schopný preukázateľne doložiť výrobcu týchto najdôležitejších prvkov. Medzi certifikovaných a renomovaných výrobcov patria napríklad americké spoločnosti CMP-US a Waterway, ktoré svoje výrobky testujú a zaťažujú v najprísnejších chemických aj tepelných podmienkach. Tieto trysky 100% garantujú, že Vám pri dlhodobom užívaní nehrozia žiadne alergické, dýchacie alebo kožné reakcie.

 • Trysky neistého pôvodu

  Neodporúčame! Trysky nemajú jasne preukázateľného výrobcu, ktorý môže poprieť používanie ftalátov v ich výrobkoch ktoré sú v rámci Európskej únie zakázané. Ak dôjde k mechanickému treniu alebo zvýšeniu teploty vody, môže sa začať z takýchto výrobkov uvoľňovať väčšie množstvo ftalátov priamo do vody. To má ďalej neblahý vplyv, predovšetkým u detí, na činnosť pečene, obličiek, pľúc alebo na zrážanlivosť krvi. Predajca takých trysiek, často skutočnú značku výrobcu lastúrniky.

Lacan Thermal Technology

Svetovo jedinečný tepelne izolačný systém opláštenia na svete. Tento unikátny prvok je vytvorený zo špeciálneho tvrdeného profilu, ktorý znižuje náklady až o 50 – 60%. Vďaka kompozitnej zmesi prvkov je úplne rezistentný proti UV žiareniu a teplotám až do 90°C. Ako jediný výrobca na svete poskytujeme záruku 10 rokov na opláštenie našich produktov.

Pomáhajte svojmu lymfatickému systému v našej vírivke!

 • Naša unikátna vodná masáž poskytuje prírodnú stimuláciu lymfatického okruhu.
 • Pod vodou pre Vás máme unikátny tryskový systém so striedavým a premenlivým tlakom.
 • Striedavý a postupujúci tlak trysiek JUMBO JET zlepšuje prúdenie lymfatických ciev.
 • Až 16 individuálne nastaviteľných masážnych trysiek v oblastiach lymfatických uzlín.

VISION Multi Control panel

Predstavujeme Vám budúcnosť, v ktorej bude prevládať jednoduchosť prepojená s elegantným luxusom.

 • Jediným dotykom mnoho riešení
 • Ovládajte masáž jedným prstom
 • Zmeňte farbu pohybom
 • Unikátna regulácia masáže

Prvá 3D vodná tryska na svete!!

 • Unikátna tlakovo vibračná tryska s hĺbkovou masážou
 • Možnosť aktívnej tlakovej masáže s turbínovým efektom
 • Vibračná masáž + Tlaková masáž + Hĺbková masáž

Lacan Thermal Technology

Svetovo jedinečný tepelne izolačný systém opláštenia na svete. Tento unikátny prvok je vytvorený zo špeciálneho tvrdeného profilu, ktorý znižuje náklady až o 50 – 60%. Vďaka kompozitnej zmesi prvkov je úplne rezistentný proti UV žiareniu a teplotám až do 90°C. Ako jediný výrobca na svete poskytujeme záruku 10 rokov na opláštenie našich produktov.

Pomáhajte svojmu lymfatickému systému v našej vírivke!

 • Naša unikátna vodná masáž poskytuje prírodnú stimuláciu lymfatického okruhu.
 • Pod vodou pre Vás máme unikátny tryskový systém so striedavým a premenlivým tlakom.
 • Striedavý a postupujúci tlak trysiek JUMBO JET zlepšuje prúdenie lymfatických ciev.
 • Až 16 individuálne nastaviteľných masážnych trysiek v oblastiach lymfatických uzlín.

VISION Multi Control panel

Predstavujeme Vám budúcnosť, v ktorej bude prevládať jednoduchosť prepojená s elegantným luxusom.

 • Jediným dotykom mnoho riešení
 • Ovládajte masáž jedným prstom
 • Zmeňte farbu pohybom
 • Unikátna regulácia masáže

Prvá 3D vodná tryska na svete!!

 • Unikátna tlakovo vibračná tryska s hĺbkovou masážou
 • Možnosť aktívnej tlakovej masáže s turbínovým efektom
 • Vibračná masáž + Tlaková masáž + Hĺbková masáž

Lacan Thermal Technology

Svetovo jedinečný tepelne izolačný systém opláštenia na svete. Tento unikátny prvok je vytvorený zo špeciálneho tvrdeného profilu, ktorý znižuje náklady až o 50 – 60%. Vďaka kompozitnej zmesi prvkov je úplne rezistentný proti UV žiareniu a teplotám až do 90°C. Ako jediný výrobca na svete poskytujeme záruku 10 rokov na opláštenie našich produktov.

Pomáhajte svojmu lymfatickému systému v našej vírivke!

 • Naša unikátna vodná masáž poskytuje prírodnú stimuláciu lymfatického okruhu.
 • Pod vodou pre Vás máme unikátny tryskový systém so striedavým a premenlivým tlakom.
 • Striedavý a postupujúci tlak trysiek JUMBO JET zlepšuje prúdenie lymfatických ciev.
 • Až 16 individuálne nastaviteľných masážnych trysiek v oblastiach lymfatických uzlín.

VISION Multi Control panel

Predstavujeme Vám budúcnosť, v ktorej bude prevládať jednoduchosť prepojená s elegantným luxusom.

 • Jediným dotykom mnoho riešení
 • Ovládajte masáž jedným prstom
 • Zmeňte farbu pohybom
 • Unikátna regulácia masáže

Prvá 3D vodná tryska na svete!!

 • Unikátna tlakovo vibračná tryska s hĺbkovou masážou
 • Možnosť aktívnej tlakovej masáže s turbínovým efektom
 • Vibračná masáž + Tlaková masáž + Hĺbková masáž

Farba skeletu

White Pearl
Unikátne povrchové prevedenie s efektom prírodnej perlete symbolizujúcej čistotu a luxus

Farba opláštenia

American Walnut
Mezi nejrozšířenější variace prken patří luxusní povrchová úprava stylu American Walnut

Farba a typ trysiek

USA CMP® Jets
USA ORIGINAL CMP® Pro-Loc™JETS + VISION
 • Rozmery
  2000x2000x920 mm
 • Objem vody
  1050 litrov
 • Hmotnosť bez vody
  360 kg
 • Hmotnosť s vodou
  1410 kg
 • Celkový počet trysiek
  92 ks Ultra Jets Nehrdzavejúca oceľ P.H.C.

Technológie a ovládanie

 • Systém WI-FI Available® (iOS, Symbian, Android)
 • Chromoterápia LED 12 Multi Color P.H.C®
 • Špeciálna technológia na salinzáciu vody®
 • Špičková bezchlórova technológia®
 • Kúrenie ECONOMY HEATER BWG®
 • Ozonizátor Generic FreshWater
 • Vzduchovač - BLOWER CG AIR®
 • High performance technology of PUMP
 • High perfomance technology of JETS
 • Hlavný riadiaci panel BWG® DeLUXE
 • Hlavná riadiaca jednotka BWG®
 • El. pripojenie: 3x16A 380V/400V „C“, TN-S 3+NPE AC 50Hz 400V

Technické prvky a vybavenie

 • Celkový počet trysiek
  92 ks Ultra Jets Nehrdzavejúca oceľ P.H.C
 • Počet vodných trysiek
  82 ks Nehrdzavejúca oceľ P.H.C
 • Počet vzduchových trysiek
  10 ks Nehrdzavejúca oceľ P.H.C
 • Cirkulačné trysky
  Bezúdržbový modul PROPELLER
 • Chromoterapia LED 12 Multi color P.H.C.
  Inteligentný systém
 • Unikátna vonkajšia izolácia Lacan TT
  Original by Canadian SPA International®
 • Unikátna konštrukcia THIX-FIX® CS
  Original by Canadian SPA International®
 • Original Design by
  Canadian SPA International®
 • Americká aromaterapia SPAZAZZ®
  Paketová výbava
 • Ovládacie a masážne prvky z nehrdzavejúcej ocele
  Paketová výbava
 • Combo Membranne systém čistenia
  Original by Canadian SPA International®
 • Izolovaná podlaha Access Floor ISO+
  Original by Canadian SPA International®
 • Ultra light konštrukcia ALU Fixed
  Original by Canadian SPA International®
 • Originálna povrchová úprava Microban
  Original by Canadian SPA International®

Ďakujeme za Váš záujem…

Veľmi radi Vám poskytneme viac informácií k tomuto modelu. Stačí na seba zanechať kontaktné spojenie a my sa Vám ozveme späť.