Vírivé vane Canadian SPA International predstavujú špičkový produkt v obore vonkajšieho relaxačného zariadenia. Tieto vírivé vane sa vyznačujú nízkoenergetickou prevádzkou, ktoré umožňujú svojim užívateľom používanie celý rok, alebo len čiastočne a zároveň svojím spracovaním zabraňujú zbytočnému plytvaniu energie. Sme jediní, ktorí ponúkajú originálne homologované tepelné čerpadlá Module ONE pre vírivé vane a swim spa od rovnakého výrobcu.

Neustále hľadáme riešenie, ako znižovať prevádzkové náklady a zostávať environmentálni s ohľadom nielen na prírodu, ale aj na prevádzkové náklady. Ponúkame možnosť napojenia vírivej vane na solárny panel, solárne systémy a prípadne tepelné čerpadlá. Tieto alternatívne zdroje energie umožňujú užívateľom využívať vírivú vaňu s minimálnymi nákladmi na ohrev vody. Medzi ďalšie alternatívy, ako znížiť prevádzkové náklady v chladnejších mesiacoch, je kombinácia existujúceho zariadenia u klienta v prepojení s naším zariadením. Naše modely sú tiež vybavené technologickou úpravou na inštaláciu výmenníkov tepla s možnosťou napojenia na akýkoľvek alternatívny energetický zdroj. Tieto špeciálne výmenníky umožňujú užívateľom ohrievať, alebo prihrievať vodu aj v chladnom vonkajšom prostredí, bez závislosti na elektrickom zdroji energie.

Všetky naše modely sú navrhnuté tak, aby boli čo najohľaduplnejšie k prírode, ponúkajú nízkoenergetickú prevádzku a možnosť prípadného napojenia na akýkoľvek alternatívny zdroj tepla. Vytvárame a našim zákazníkom dodávame vysokokvalitné produkty, ktoré sa môžu pochváliť množstvom výhod v oblasti úspory energie. Všetky naše zariadenia sú už univerzálne vybavené nízkoenergetickými paketmi, ktoré sú súčasťou všetkych našich vírivých vaní a zahŕňajú tepelnoizolačnú výbavu, ktorá zásadne pozitívnym spôsobom ovplyvňuje teplotný spád. Tieto energetické pakety zahŕňajú vysoký stupeň tepelnej izolácie zostavenej v niekoľkých vrstvách a v prípade najvyšších nárokov klienta môžeme naše zariadenie tepelne izolovať až do teplôt -30°C.

Pre našu lepšiu budúcnosť sa aj naďalej budeme snažiť vytvárať pre našich zákazníkov špičkové, anatomicky vysoko komfortné a predovšetkým maximálne účelové hydromasážne modely vírivých vaní a swim spa. Budeme aj naďalej usilovať o to, aby sme pre naše produkty dokázali znižovať prevádzkové náklady s použitím úsporných a efektívnych technológií, ktoré budú mať pozitívny dopad na životné prostredie a svojim užívateľom budú znižovať náklady za energie.